Audyt

W ramach współpracy z firmą audytorską oferujemy usługi świadczone przez  Partnera w zakresie:

  • badanie  i przegląd sprawozdań finansowych według UOR i MSR
  • audyt przejętych ksiąg rachunkowych klienta
  • konsultacje i optymalizacja funkcjonujących rozwiązań księgowych klienta
  • inne usługi w zakresie rewizji finansowej